Kommande arrangemang

GEIGER-Residens Våren 2021: 3-7 maj. Ansök senast 25 april!

(English below)

Nu öppnar vi återigen för att ansöka om GEIGER-residens i Elementstudion. Denna gång är perioden 3-7 maj.

Har du ett projekt som behöver en studio? Saknar du pengar för studiotid? Behöver du utrustning för att påbörja eller avsluta ett projekt? GEIGER erbjuder nu igen, i samarbete med Elementstudion i Göteborg, fem dagars residens i Elementstudion!

Vi vänder oss till dig vars huvudsakliga fokus är ljudkonst, elektro-akustisk musik eller nutida konstmusik. Eftersom vi ännu inte har möjlighet att bidra med reseersättning eller boende i Göteborg underlättar det om du bor i Göteborg eller på pendlingsavstånd. Eller ordnar ditt boende själv.

Det du behöver göra är att skicka en kort beskrivning av vad du vill göra under ditt residens, några korta rader om dig själv och din konstnärliga verksamhet. Bifoga också en länk med ljud eller filmexempel på vad du gjort (Skicka inga ljudfiler eller filmfiler!). Ett CV med utställningar, tidigare verk, utbildning etc är meriterande men inget krav.

Maila din ansökan och eventuellt CV i PDF-format till: geiger@geigermusik.se. Du får en bekräftelse på inskickad ansökan inom 24 timmar. Vem som fått residenset meddelas per mail senast den 30 april.

Deadline 25 april (vid midnatt).

F A K T A

Residensperioden är 3-7 maj.

Ditt residens på Elementstudion kommer primärt att äga rum i vårt mindre kontrollrum och tillhörande inspelningsutrymmen. Kontrollrummet är cirka 20 m2 stort och har ett genelecsystem i 5.1 (om så önskas) och ett inspelningssystem från RME. Det finns sexton bandlinor från inspelningsrummet, som är 75 m2 stort och åtta från ett mindre anslutande bås, och alla kopplingar kan du styra som du vill i en patchbay.

Extrautrustning (Outboard, mikrofoner, syntar och annat) kan ordnas efter dina specifika behov, och utrustning kan flyttas mellan olika rum om det behövs (med vissa undantag). Det finns ingen stationär dator tillgänglig, så du måste arbeta från din egen bärbara dator, gränssnitt via USB.

Tekniker från Element kommer finnas till hands vissa avtalade tider, redo att hjälpa dig om behov uppstår. Om du har några specifika frågor angående anläggningen eller studion, vänligen kontakta GEIGER. Det finns tillgång till wifi, kylskåp samt ett pentry med mikrovågsugn.

Övernattning på studion är INTE möjlig alls under perioden.

Urvalsjuryn består av två medlemmar från GEIGERs styrelse och två medlemmar från Elementstudion.

Välkommen med din ansökan!

GEIGER

IN ENGLISH

GEIGER Residence Spring 2021: 3-7 May. Apply by April 25!

We are now once again opening to apply for a GEIGER residency in Elementstudion. This time the period is 3-7 May.

Do you have a project that needs a studio? Do you lack money for studio time? Do you need equipment to start or finish a project? GEIGER once again offer, in collaboration with Elementstudion in Gothenburg, a five-day residency in Elementstudion!

The residence is especially for artists focusing on sound art, electro-acoustic music or contemporary music. Preferably you live in or close to Gothenburg, since we cannot offer means for transport or free housing.

What you need to do is send a short description of what you want to do during your residency, a few short lines about yourself and your artistic activity. Also attach a link with audio or movie examples of what you did (Do not send audio files or movie files!). A CV with exhibitions, previous works, education, etc. is a merit but not a requirement.

Email your application and your CV in PDF format to: geiger@geigermusik.se. You will receive a confirmation of the submitted application within 24 hours. Who has received the residence will be notified by email no later than 30 April.

Deadline April 25 (at midnight).

F A C T S 

Your residence at Elementstudion will primarily take place in our smaller control room with recording facilities. The control room is 20 sqm and has a 5.1 Genelec system (if desired) and a recording system from RME. 16 lines from the recording room (75 sqm) and 8 lines from a song booth. All connections are controlled trough a patchbay.

Extra equipment (outboard, microphones, synths and more) kan be available for your needs, and equipment can be moved between rooms (with some exceptions).

You need to have your own laptop, since there is no computer available. Interface through USB.

Technicians from Element will be on hand at certain agreed times, ready to help you if the need arises.

If you have any questions about the equipment or the studio, please contact GEIGER.

You will have access to wifi, fridge, a pentry with microwave. Overnight stay in the studio will NOT be possible during the residence.

The selection jury consists of two members from the board of GEIGER and two members from Elementstudion.

Welcome with your application!

GEIGER

GEIGER-Residens 30 november – 4 december. Ansök senast 23 november!

Ansökningsomgången är nu stängd för denna gång.

Tack alla som sökte!

Håll utkik efter nästa tillfälle.

(English below)

Har du ett projekt som behöver en studio? Saknar du pengar för studiotid? Behöver du utrustning för att påbörja eller avsluta ett projekt? GEIGER erbjuder nu, i samarbete med Elementstudion i Göteborg, fem dagars residens i Elementstudion!

Vi vänder oss till dig vars huvudsakliga fokus är ljudkonst, elektro-akustisk musik eller nutida konstmusik. Eftersom vi ännu inte har möjlighet att bidra med reseersättning eller boende i Göteborg underlättar det om du bor i Göteborg eller på pendlingsavstånd. Eller ordnar ditt boende själv.

Det enda du behöver göra är att skicka en kort beskrivning av vad du vill göra under ditt residens, några korta rader om dig själv och din konstnärliga verksamhet. Bifoga också en länk med ljud eller filmexempel på vad du gjort (Skicka inga ljudfiler!). Ett CV med utställningar, tidigare verk, utbildning etc är meriterande men inget krav.

Maila din ansökan och eventuella bilagor i PDF-format till: geiger@geigermusik.se. Du får svar på din ansökan efter ett par dagar.

Deadline 23 november (vid midnatt).

F A K T A

Residensperioden är 30 november – 4 december.

Ditt residens på Elementstudion kommer primärt att äga rum i vårt mindre kontrollrum och tillhörande inspelningsutrymmen. Kontrollrummet är cirka 20 m2 stort och har ett genelecsystem i 5.1 (om så önskas) och ett inspelningssystem från RME. Det finns sexton bandlinjer från inspelningsrummet (75 m2) och åtta från ett mindre anslutande bås, och alla kopplingar kan du styra som du vill i en patchbay.

Extrautrustning (Outboard, mikrofoner, syntar och annat) kan ordnas efter dina specifika behov, och utrustning kan flyttas mellan olika rum om det behövs (med vissa undantag). Det finns ingen stationär dator tillgänglig, så du måste arbeta från din egen bärbara dator, gränssnitt via USB.

Tekniker från Element kommer finnas till hands vissa avtalade tider, redo att hjälpa dig om behov uppstår.

Om du har några specifika frågor angående anläggningen eller studion, vänligen kontakta GEIGER.

Det finns tillgång till wifi, kylskåp samt ett pentry med mikrovågsugn. Övernattning på studion är INTE möjlig alls under perioden.

I nära anslutning till residenset finns det också möjlighet att göra en publik presentation av ett eventuellt färdigt verk eller ”work-in-progress” under vår konsertserie GEIGER-Session.

Urvalsjuryn består av två medlemmar från GEIGERs styrelse och två medlemmar från Elementstudion.

Do you have a sound art project and need a studio? No money for studio time? Desperate for equipment to begin or finish a project? GEIGER presents, in co-op with Elementstudion in Göteborg, a five day residence at Elementstudion! The residence is especially for artists focusing on sound art, electro-acoustic music or contemporary music. Preferably you live in or close to Gothenburg, since we cannot offer means for transport or free housing.

The application is easy: just send us a short description of what you want to do during your residency, something about yourself and your artistic works. Also attach a link with audio or movie examples of what you did (Do not send audio files!). A CV with exhibitions, earlier works, educations et al is preferable but not mandatory.

Send your application and attachments in PDF to: geiger@geigermusik.se . You will get an answer a couple of days later.

Deadline November 23 (at midnight).

The residence is between November 30 and December 4.

F A C T S 

Your residence at Elementstudion will primarily take place in our smaller control room with recording facilities. The control room is 20 sqm and has a 5.1 Genelec system (if desired) and a recording system from RME. 16 lines from the recording room (75 sqm) and 8 lines from a song booth. All connections are controlled trough a patchbay.

Extra equipment (outboard, microphones, synths and more) kan be available for your needs, and equipment can be moved between rooms (with some exceptions).

You need to have your own laptop, since there is no computer available. Interface through USB.

Technicians from Element will be on hand at certain agreed times, ready to help you if the need arises.

If you have any questions about the equipment or the studio, please contact GEIGER.

You will have access to wifi, fridge, a pentry with microwave. Overnight stay in the studio will not be possible during the residence.

A public presentation of a work can be possible to arrange during the concert serie GEIGER-Session.   

The selection jury consists of two members from the board of GEIGER and two members from Elementstudion.

INSTÄLLT! GEIGER-session #46: Curious Chamber Players – Kontakt

11 NOV 2020

Curious Chamber Players. Photo: Martin Hellström

Efter att ha diskuterat en del de senaste dagarna i GEIGER och med ensemblen kom vi idag fram till beslutet att ställa in onsdagens GEIGER-Session i Elementstudion.

Vi kommer istället att presentera en konsert med Curious Chamber Players inom en snar framtid och mer om detta vet vi förhoppningsvis snart.

Vi beklagar att vi måste ställa in men i dessa tider och de hårdare restriktionerna vill vi inte utsätta er eller oss själva för den smittorisk som kan uppstå när vi blir så många i Elementstudion.

Håll ut, tvätta händerna och håll er friska!

//GEIGER

(ENGLISH)

Hi,

After discussing some of the last few days in GEIGER and with the ensemble, we came today to the decision to cancel Wednesday’s GEIGER Session in Elementstudion.

We will instead present a concert with Curious Chamber Players in the near future, and we will hopefully know more about this soon.

We’re sorry to cancel, but in these times and the harder restrictions, we do not want to expose you or ourselves to the risk of infection that may occur when we will be so many in the Element Studio.

Hold on, wash your hands and stay healthy!

//GEIGER

(English below)

GEIGER Presenterar en konsert i två delar med Curious Chamber Players. CCP har dagarna innan spelat in nytt material i Elementstudion och vill avsluta dessa dagar med att presentera en konsert för en begränsad skara lyssnare. CCP spelar ett urval från sin repertoar med musik av några av de främsta tonsättarna från förr – och just nu i Europa. 

Musiken i denna konsert kretsar kring ett sökande efter kontakt både på ett fysiskt och idémässigt plan. I Papalexandri Alexandris stycke strävar propellrar efter att slå an fler och fler toner på hattpinnar, och i Globokars stycke söker en ensam person desperat men lekfullt kontakt med sig själv genom kroppsliga aktioner, och Viviers pianostycke var ämnat att framföras av två blinda sångare. Kontakten undersöks också från ett mer abstrakt perspektiv i Munakatas Hitah där soljusets färger definieras av hur långt strålarna når, och i Erikssons cellosolo som försiktigt närmar sig ett preludium av Bach.

”You know the drill; Konsert med liveinspelning i ELEMENT-Studion med publiken sittande nästan i knät på musikerna. Få platser, så hugg medan det finns plats!”

Så har det varit från den första GEIGER-Session vi gjorde 2011. Från och med nu och en tid framöver tillämpar vi dock ett större avstånd mellan musikerna och publiken än vanligt. Stolarna är glesare placerade och vi erbjuder handsprit istället för chips.

Som vanligt släpper vi bara 20 platser men lokalen vi varit i de senaste åren anpassas så att ett avstånd på minst 1,5 meter kan hållas.

Förbokning är obligatoriskt som vanligt men nytt för nu är att bokning måste ske senast kl. 12.00 dagen innan, dvs 10 november. Detta för att vi, i de fall du blir sjuk eller får annat förhinder, ska kunna erbjuda din plats till någon annan som står på en eventuell reservlista samma dag som konserten är. 

Avboka din plats om du blir sjuk på något sätt för att inte riskera att andra ska smittas!

Förboka genom att skicka ett mail till geiger@geigermusik.se! Du får en bekräftelse och betalar inträdet, 50 kr, när du kommer. Kontant eller Swish. Ingen kortbetalning!

Insläpp mellan 19.30 och 20.00. Efter 20.00 endast insläpp till korridoren utanför inspelningsrummet. Du kan däremot lyssna på konserten genom högtalare i korridoren om du blir sen och sedan bli insläppt efter pausen.

PROGRAM

19.30 – Dörrarna öppnas

20.00 – Curious Chamber Players: Kontakt 1:

Anna Eriksson: ”Före” for cello solo

Marianthi Papalexandri-Alexandri: ”Contact” for objects

Anna Eriksson: ”Moose imitating moss” for cello solo

Vinko Globokar: ”?Corporel ”for percussion solo

Paus

21.00 – Curious Chamber Players: Kontakt 2:

Rei Munakata: ”Hitah” for reciter, cello, percussion, object, and piano

Claude Vivier: ”Shiraz” for piano solo

Konserterna är c:a 30-35 minuter per del.

Välkomna!

//GEIGER

In English:

GEIGER Presents a concert in two parts with Curious Chamber Players. The days before, CCP has recorded new material in Elementstudion and wants to end these days by presenting a concert to a limited audience. CCP plays a selection from its repertoire with music by some of the leading composers of the past – and right now in Europe.

The music in this concert revolves around a search for contact both on a physical and ideological level. In Papalexandri Alexandri’s piece, propellers strive to strike more and more notes on a hat sticks, and in Globokar’s piece, a lone person seeks desperate but playful contact with himself through bodily actions, and Vivier’s piano piece was intended to be performed by two blind singers. The contact is also examined from a more abstract perspective in Munakata’s Hitah where the colors of sunlight are defined by how far the rays reach, and in Eriksson’s cello solo which cautiously approaches a prelude by Bach.

”You know the drill; Concert with live recording in the ELEMENT Studio with the audience sitting almost in the lap of the musicians. Few places, so be sure to book your seat while there is time!”

This has been the case since the first GEIGER Session we did in 2011. From now on and for some time to come, however, we will apply a greater distance between the musicians and the audience than usual. The chairs are sparsely placed and we offer hand alcohol instead of snacks.

As usual, we only offer 20 seats, but the venue we have been to in recent years is adapted so that a distance of at least 1.5 meters can be maintained.

Pre-booking is mandatory as usual but new for now is that booking must be made no later than 12.00 the day before, ie 10 November. This is so that we, in cases where you become ill or otherwise prevented, will be able to offer your place to someone else who is on a possible reserve list on the same day as the concert.

Cancel your place if you become ill in any way so as not to risk others being infected!

Pre-book by sending an email to geiger@geigermusik.se. You will receive a confirmation within a couple of hours. The entrance fee, SEK 50, you pay when you arrive. Cash or Swish. No card payment!

Admission between 19.30 and 20.00. After 20:00 only admission to the corridor outside the recording room. However, you can listen to the concert through speakers in the corridor if you are late and then be let in after the break.

PROGRAM

19.30 – Doors open

20.00 – Curious Chamber Players Contact 1:

Anna Eriksson: ”Före” for cello solo

Marianthi Papalexandri-Alexandri: ”Contact” for objects

Anna Eriksson: ”Moose imitating moss” for cello solo

Vinko Globokar: ”? Corporel” for percussion solo

Pause

21.00 – Curious Chamber Players Contact 2:

Rei Munakata: ”Hitah” for reciter, cello, percussion, object, and piano

Claude Vivier: ”Shiraz” for piano solo

The concerts are about 30-35 minutes per part.

We bid you very welcome!

//GEIGER

CCP has since its inception in 2003 explored a wide range of new music repertoire: from hard-core modernism to graphically notated chance music, from minimalism to noise music, and from electronics to improvisation. The ensemble has experimented with framing concerts and sound installations with a unique use of time and space, each different according to the venue and situation.

Experimentation is at the core of CCP’s work and past projects have included bringing other art forms such as video improvisation, theatre, Tarot meditation, dance, poetry, and fragrance. Other than conventional instrumentation (flute, clarinet, percussion, piano, violin, and cello), CCP extends its sound world through integrating everyday objects into their projects such as balloons, kitchen tools, and the infamous ”beckoning cat”.

CCP has performed in contemporary music festivals such as Gaudeamus Muziekweek, IMPULS, New Directions Viitasaari, Darmstädter Ferienskurs, Ultraschall Berlin, Estonian Music Days, Extension Paris, and SPOR to critical acclaim, bringing their own flavour of spontaneity and identity to every project they undertake.

With Malin Bång as the resident composer and co-artistic director, CCP specialises in collaborating with composers of the younger generation throughout Scandinavia and the rest of the world.

Curious Chamber Players gratefully acknowledge the support of Kulturrådet and Konstnärsnämden.

GEIGER stöds av Kulturrådet och Göteborgs Stad.

GEIGER Oktoberfest

2-3 oktober 2020

[In English below)

Välkomna till Atalante och GEIGERs första festival 2020! Ja, på grund av Covid-19 så är vårt första arrangemang för året såhär sent. Denna gång har vi musikaliska maskiner och ljud som tema och har bjudit in sex akter att gestalta detta på olika sätt.

OBS!!! Updatering 30 september 2020!

Tyvärr måste vi meddela att Pierre Bastien, av coronarelaterade orsaker igår meddelade oss att han blir tvungen att ställa in sin föreställning på GEIGERs Oktoberfest på Atalante nu i helgen 2-3 oktober! Vi räknar naturligtvis med att vi kan bjuda in honom igen vid ett senare tillfälle.

Istället för Pierre Bastien kommer vi presentera stycket ”Here in My Arms” för industrirobot och högtalare av tonsättaren Fredrik Gran.

Fredrik Gran har studerat komposition i Stockholm och Montreal, Kanada och komponerar både för endast robotar eller i kombination med levande musiker.

Mer info om Fredrik: http://fredrikgran.com

Vi är extremt glada över att Fredrik kunde ställa upp på såhär kort varsel!

Under festivalen kan ni också köpa skivor från Geiger Grammofon!

Första akten på scen 20.00. Kom gärna en stund innan.

FREDAG: Först ut är violinisten Karin Hellqvist som spelar musik av tonsättarna Johan Svensson och Joakim Sandgren. Efter Karin Jan Carleklev scenen med sin audiovisuella upplevelse ”Minnesmaskiner” Kvällen avslutas med fransmannen Pierre Bastien och hans musikmaskiner byggda av klassiska meccanobyggsatser. 

LÖRDAG: Kvällen inleds med Sören Herrmansson som spelar verk för horn och elektronik av Lei Lei Tian och Joakim Sandgren. Därefter Jan Cardell och hans musikaliska maskiner och en saxofon. Kvällen avslutas Leo Correia de Verdier som spelar på sin symaskin Brother LS-2125.

OBS! På grund av Covid-19 kommer Atalante bara upplåta 24 platser per kväll. För att vara säker på att få plats, boka biljetten via Atalantes hemsida: www.atalante.org

PROGRAM

FREDAG 2 Oktober

20.00 – Karin Hellqvist

21.00 – Jan Carleklev

22.00 – Pierre Bastien (FR)

LÖRDAG 3 oktober

20.00 – Sören Hermansson

21.00 – Jan Cardell

22.00 – Leo Correia de Verdier

Första akt på scen startar 20.00, kom gärna en liten stund innan.

(Med reservation för vissa förändringar i programordningen)

Karin Hellqvist (SE)

Violinisten Karin Hellqvist är en eftersökt solist inom den internationella nutida musikscenen. Hon är medlem i flera ensembler och bjuds regelbundet in att spela i olika sammanhang både som solist men också i andra ensembler. Denna kväll spelar hon två stycken. Det första, ”Marionette” av göteborgstonsättaren Johan Svensson, är komponerat för stränginstrument, elektro-mekaniska föremål och ljus. Det andra, ”rarements trideltes” (sic!), är skrivet av Joakim Sandgren. Inga rörliga mekaniska musikmaskiner ingår i stycket, men faktum är att den mesta av Sandgrens musik ändå låter som en eller flera maskiner, så det passar som handsken i denna festival.

https://www.karinhellqvist.com/

Leo Correia de Verdier (SE)

Symaskinen har sedan den uppfanns i slutet på 1700-talet blivit ett av världens vanligaste instrument. Miljoner människor spelar dagligen på sina symaskiner, men, kanske på grund av instrumentets låga status, har få av dem tagit sitt musicerande till en professionell nivå och presenterat det för publik.

Leo spelar på en Brother LS-2125, en traditionell elektrisk symaskin med ett ganska kraftfullt och slamrigt sound, som man oftast förknippar med större maskiner. Hennes musik är stram, med skiftande rytmiska mönster och en detaljrik ljudvärld.

Senast Leo spelade hos oss var sex år sedan. Vi är enormt nyfikna på vad som hänt dessa år och glädjer oss åt att kunna presentera henne för vår publik.

Jan Cardell (SE)

Jan Cardell är skulptör från Göteborg, bosatt i Malmö. Han är känd för sina musikaliska installationer och ljudkonstverk bl a på Musikmuséet i Stockholm och Chalmers i Göteborg. Live har han framträtt med sin ”Jan Cardell Mechanical Orchestra” på ett flertal olika evenemang. Till GEIGER har han med sig flera mekaniska instrument men också saxofon.

www.jancardell.se

Sören Hermansson (SE)

Sören Hermansson är inne på sitt 46e år som aktiv hornist. Han är medlem av KammarensembleN och har också gästat ensembler som NEO och Remix ensemble (Porto). Med cirka 60 kompositioner skrivna direkt för honom har han byggt upp en unik hornrepertoar som väckt intresse långt utanför Sveriges gränser. Sören är också ett känt ansikte på GEIGER där han i olika konstellationer framfört musik för horn och elektronik. Denna kväll spelar han två verk: ett av Joakim Sandgren, där han troligen inte spelar en enda ton på sitt horn; därefter ett mer melodiskt stycke av den kinesiska tonsättaren Lei Lei Tian för horn och elektronik. Sörens soloplatta, ”Horn And Sounds”, ( Blue Music Group label), släpptes våren 2020 med kompositioner för horn o elektronik av bl a Marcus Fjellström, Jenny Hettne, Leilei Tian, och Åke Parmerud.

http://www.sorenhermansson.com/

Pierre Bastien (FR)

Pierre Bastien från Frankrike byggde sin sin första musikaliska maskin 1977. Under de kommande tio åren gjorde han musik till olika danskompanier. Under denna tid utvecklade han ständigt sin mekaniska orkester. Sedan 1987 koncentrerar han sig på de mekaniska maskinerna genom soloföreställningar, ljudinstallationer, inspelningar och samarbeten med artister som Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt och Issey Miyake. Till GEIGER kommer han med en föreställning byggd på Meccano-byggsatser. Pierre Bastien har länge stött på GEIGERs önskelista, men först nu klaffade det! 

https://www.pierrebastien.com/

Jan Carleklev (SE)

Ljudkonstnär med en master från Konstfack. Med ett stort intresse för hur vi upplever vår omvärld genom ljud använder han ofta detta fysiska fenomen för att undersöka sin samtid. Detta tar sig i uttryck i både sceniska verk och installationer. Jan har ofta ett experimentellt anslag i sitt arbete och processens undersökande är minst lika viktig som det färdiga verket.

På senaste tiden har han uppmärksammats för sitt projekt att tonsätta insektsdöden.

Under GEIGERs Oktoberfest gör Jan Carleklev ”Minnesmaskiner” en audiovisuell upplevelse med ljudmaskiner, fältinspelningar, videoklipp och sin egen röst som stöd i sin strävan att minnas och bli ihågkommen. Ljudbilden är rå och stundtals meditativ.

IN ENGLISH

Welcome to Atalante and the first GEIGER festival 2020! The theme for the festival is musical machines and sound of machines. We are pleased to present six artists that have been invited to reflect on the theme in different ways. .

PROGRAM

FRIDAY October 2

20.00 – Karin Hellqvist

21.00 – Altar of Flies

22.00 – Pierre Bastien (FR)

SATURDAY October 3

20.00 – Sören Hermansson

21.00 – Jan Cardell

22.00 – Veronika Svobodová (CZ)

First act on stage starts 20.00. Please do come early. 

(Reserved for changes in the program)

Karin Hellqvist (SE)

Violinist Karin Hellqvist is a sought-after soloist in the international contemporary music scene. She is a member of several ensembles and is regularly invited to perform in various contexts both as a soloist but also in other ensembles. Tonight she performs two pieces. First, ”Marionette”, by Gothenburg based composer Johan Svensson is composed for stringed instruments, electro-mechanical objects and lights. After that, ”rarements trideltes” (sic!) is a piece by Joakim Sandgren. No moving mechanical music machines are present in this piece, but the fact that most of Sandgren’s music sounds like it includes one or several machines qualifies it perfectly for this festival.

https://www.karinhellqvist.com/

Leo Correia de Verdeier (SE)

Since it was invented in the late 18th century, the sewing machine has become one of the world’s most popular musical instruments. Every day, millions of people make music with their sewing machines, but few have taken their musician- ship to a professional level and presented it to an audience, perhaps due to the low status of the instrument.

Leo plays a Brother LS-2125, a traditional electric sewing machine with a rather powerful and clattery sound otherwise associated with heavier machines. Her music is highly structured, with shifting rhythmic patterns and a sound world rich in detail.

The last time Leo played at GEIGER was six years ago. We are extremely curious about what has happened these years and looking forward to presenting her to our audience.

Jan Cardell (SE)

Jan Cardell is a sculptor from Gothenburg, living in Malmö. He is known for his musical installations and sound artworks, for example at the Music Museum in Stockholm and Chalmers in Gothenburg. He has performed live with his ”Jan Cardell Mechanical Orchestra” at a number of different events. For GEIGER, he will bring a number of mechanical instruments but also his saxophone.

www.jancardell.se

Sören Hermansson (SE)

Sören Hermansson has been an active hornist for 46 years. He is a member of KammarensembleN and has also worked with ensembles as NEO and Remix Ensemble. With about 60 compositions written for Sören directly, he has built up a unique horn repertoire that has aroused interest far outside Sweden’s borders. Sören has also performed several times at GEIGER with music for horns and electronics in various constellations. This evening he plays two works: one by Joakim Sandgren, a piece where he probably doesn’t play a single note on his horn; then a more melodic piece by Chinese composer Leilei Tian for horns and electronics.Sören’s next solo record, ”Horn And Sounds” (Blue Music Group label), out this spring, presents compositions for horns and electronics by for instance Marcus Fjellström, Jenny Hettne, Leilei Tian and Åke Parmerud.

http://www.sorenhermansson.com/

Pierre Bastien (FR)

Pierre Bastien from France built his first musical machine in 1977. Over the next ten years he made music for various dance companies. During this time he constantly developed his mechanical orchestra. Since 1987 he has concentrated on it through solo performances, sound installations, recordings and collaborations with artists such as Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt and Issey Miyake. Pierre Bastien has for long been on GEIGER’s wishlist, and finally it clicked!

https://www.pierrebastien.com/

Veronika Svobodová (CZ) 

Veronika Svobodová studied Puppet Theatre in Prague. Her work ”Ror-bu” is also closely related to theatre and scenogrophy. Sound is important but also the narrative. The drama evolves in her miniature scene with the help of grains of sand, slate boards, rusty nails and other animated ”actors”: Her work is inspired by the sonic experience when she stayed in an old fishing house on the island Senja in the north of Norway: the sound of knitting machines, walks on the beach, the moaning wind, cold rain, hail, crackling stairs. Fieldrecordings are accompanied by two machines that reproduces fragile outburst and hazy sounds through primitive mechanic with nails, brushes, stones and contact microphones. Veronica’s sound work is an acoustic carving that uses sounding sculptures and machines in a dramatical staging. 

Ny musik och ljudkonst i Göteborg